Mokymo priemonės

Mokomosios knygos

 1. [G.Klimovienė], R. Marcinkonienė. Visuotinės kokybės vadybos pagrindai mokyklai. Kaunas, Spalvų ktaitė. 2006. – 64 p. ISBN 9955-411-39-2.
 2. Sara Cervai, Barbara Anna Fabbro, Tauno Kekale, Claude Bertrand, Wolf Dieter Kohlberg, Susanne Muller-Using, Romualda Marcinkonienė, [Giedrė Klimovienė], Zdravko Pecar. QiS – Quality in School. Total Quality Managment in European Schools. Kaunas, KTU, Tecnologija. 2006. – 154 p. ISBN 9955-25-123-9.
 3. R. Marcinkonienė, [G. Klimovienė]. QiS – Kokybė mokykloje. Visuotinės kokybės vadyba Europos mokyklose. Kaunas, KTU, Technologija. 2006. – 163. ISBN 9955-25-123-9.
 4. G. Klimovienė. Etiquette English. A
 5. [G. Klimovienė], R. Marcinkonienė. Kokybė mokykloje (QiS). Visuotinės kokybės vadyba Europos mokyklose. Kaunas, Technologija. 2007. – 164 p. ISBN 9955-25-176-X.
 6. kademija, LŽŪU. 1996. – 112 p.

Metodinės priemonės

 1. Urbonienė, Jūratė; Koverienė, Indrė; Abraitienė Lina. Multiple choice grammar proficiency tests for the international language standards (reference levels of the CEF) : Part 1 (A 1, A 2, B 1), Part 2 (B2, C1) : (based on the Common European Framework of reference for languages (CEFR) / Jūratė Urbonienė and Indrė Koverienė; Aleksandras Stulginskis university. Akademija, 2017. 110 p..
 2. Urbonienė, Jūratė; Koverienė, Indrė. Multiple choice grammar proficiency tests for the international language standards (reference levels of the CEF) Part 1 (A 1, A 2, B 1) : relied upon The Common European Framework of reference for languages CEFR / [elektroninis išteklius] : Jūratė Urbonienė and Indrė Koverienė. [Akademija, Kauno r.] : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. 65 p.
 3. Kildienė, Ilona; Augustaitienė, Ingrida. Exercises on tenses, subjunctive mood and indirect speech: papildoma mokomoji medžiaga/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras. Kalbų katedra. Akademija, Kauno r. : ASU Leidybos centras, 2016. 60 p.
 4. S. Stankevičienė, L. Kirikova. Je parle français et toi? Prancūzų kalbos mokomoji knyga pradedantiesiems. Kaunas: LSMU Leidybos namai. 2015.
 5. N. Račkauskaitė. Rusų kalbos testai pradedantiesiems. Studentams pasirinkusiems LPD dalyką „Rusų kalba pradedantiesiems“. Leidybos centras, ASU. 2014.
 6. R. Barzdžiukienė. First Insights into the World of Ecology. ASU Leidybos centras. 2011. – 35 p.
 7. I. Augustaitienė.  English for beginners. Part 2. : exercises. LŽŪU leidybos centras. 2010. – 40 p.
 8. I. Kildienė. Exercises for Extra-Mural Students Part 1. LŽŪU leidybos centras. 2009. – 58 p.
 9. R. Bartkevičienė, N. Petniūnienė. Specialybės kalbos patarimai ir praktinės užduotys. LŽŪU leidybos centras. 2008. – 79 p.
 10. R. Kalindra. Italų – lietuvių kalbų žodynėlis. LŽŪU leidybos centras. 2007. – 42 p.
 11. S. Statkevičienė. „Fachtexte und Űbungen“. LŽŪU, Akademija. 2007. – 32 p.
 12. N. Račkauskaitė. Rusų kalba pradedantiesiems. Akademija, LŽŪU. 2006. – 36 p.
 13. R. Balčiūnaitė, A. Urbaitė. Aktive Vorbereitung zum Wirtschaftsleben. Akademija, LŽŪU. 2006. – 17 p.
 14. E. Mileškevičienė, A. Orantas. Our vegerable garden. Akademija, LŽŪU. 2006. – 50 p.
 15. I. Kildienė, R. Lapytė. Professional English for Water and Land Management Students. Akademija, LŽŪU. 2005. – 40 p.
 16. S. Stankevičienė. Les arbres de nos forêts et l`environnement. Akademija, LŽŪU. 2005. – 42 p.
 17. R. Bukauskienė. Professional English for Engineering. Akademija, LŽŪU. 2005. – 30 p.
 18. E. Želvytė. Grammatik für fernstudenten. Akademija, LŽŪU. 2004. – 36 p.
 19. R. Bartkevičienė, N. Petniūnienė. Praktinė kalbos kultūra. Akademija, LŽŪU. 2004. – 76 p.
 20. I. Augustaitienė. English for Beginners. Akademija, LŽŪU. 2003. – 32 p.
 21. D. Baltramonaitienė. A Few Issues on Business Communication. Akademija, LŽŪU. 2003. – 36 p.
 22. N. Petniūnienė,  R. Bartkevičienė, R. Lapytė, N. Račkauskaitė,
 23. S. Statkevičienė. Mokomasis pagrindinių žemės ūkio terminų žodynas. Akademija, LŽŪU. 2003. – 210 p.
 24. J. Urbonienė. “Forestry Focus”. Akademija, LŽŪU. 2002. – 59 p.
 25. G. Klimovienė, R. Barzdžiukienė. English for Career Goals. Akademija, LŽŪU. 2002. – 31 p.
 26. D. Dromantaitė. (knygos bendraautorė)  “English Reader”. KTU. 2001. – 48 p.
 27. Ž. Gaudinskienė, A. Orantas. “Electrical current”. Akademija,  LŽŪU. 2001. – 45 p.
 28. S. Statkevičienė. Fachtexte und Ubungen für die Studenten der Forstlichen Fakultat. Kaunas. 2000. – 58 p.
 29. A. Urbaitė, E. Želvytė. ”Passiv”. Akademija,  LŽŪU. 1999.- 36 p.
 30. R. Kalindra. Italų-lietuvių kalbų žodynas. Akademija, LŽŪU. 1999. – 32 p.
 31. R. Bukauskienė. “Enrich your English”. Akademija, LŽŪU. 1999. – 35 p.
 32. R. Lapytė. “Green Invaders”. Akademija, LŽŪU. 1999. – 45 p.
 33. E. Mileškevičienė. Physical Geography of the Baltic. Kaunas. 1998. – 57 p.
 34. N. Račkauskaitė. Agronomijos terminų mokymosi praktika. Kaunas, 1998. – 44 p.
 35. I. Narbutaitė, I. Kildienė.  Exercises. Akademija, LŽŪU. 1998. – 78 p.
 36. R. Bartkevičienė. (bendraautorė N. Petniūnienė). Sunkiai kirčiuojamų žodžių žodynėlis. Akademija, LŽŪU. 1997. – 50 p.
 37. S. Statkevičienė. Fachtexte und Ubungen für Magistranten und Doktoranden.  Akademija, LŽŪU. 1997. – 40 p.
 38. S. Stankevičienė. “Les Pronoms. Akademija, LŽŪU. 1997. – 47 p.

Metodinės priemonės, išleistos elektronine forma

 1. J. Urbonienė, I. Koverienė. „Multiple Choice Grammar Proficiency Tests for the International Language Standards“. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/3372/1/Multiple%20Choice%20Grammar%20Tests-Student%20Book_1.pdf
 2. R. Bukauskienė. „Professional English for Engineering“. Prieiga per internetą: webct.liedm.lt
 3. R. Kalindra. Lietuvių-italų kalbų žodynas. Prieiga per internetą: www.asu.lt/nm/italukalba
 4. N. Račkauskaitė. Rusų kalba pradedantiesiems. Prieiga per internetą: webct.liedm.lt
 5. I. Mickienė. Dabartinė lietuvių kalbos fonetika.Prieiga per internetą:  ftp://ftp.vukhf.lt/metodiniai/lietuviukalboskatedra. – p.75.
 6. J. Urbonienė. Doorway to Excellence. Prieiga per internetą:  lzuu.moodle.liedm.net.  – 96 psl.