Kvalifikacijos tobulinimas

2017 m. Kursai ir seminarai

 1. Abraitienė L. VU KHF. „Kino pavasariui“ rengiamų filmui „Sieranevada“ ir „Hunt for the Wilderspeople“ subtiravimo į lietuvių kalbą iššūkiai“. 2017 02 21
 2. Abraitienė L. VU KHF. „Resistance in Gulag Literature of the Holocaust: Ambiguities of Representation“. 2017 06 27
 3. Abraitienė L. KTU. „Scopus – a tool for evaluating research output“. 2017 09 28
 4. Abraitienė L. KTU. „How to write a good article“ 2017 09 28
 5. Malevičius E. UAB „Šviesa“ mokymo centras. „Skaitymo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose: iššūkiai ugdant sąmoningą skaitytoją ir tekstų kūrėją“. 2017 04 07
 6. Malevičius. E.  ASU. „Mokslo kalba – terminai, stilius, bendrosios tendensijos“. 2017 05 10
 7. Malevičius E. Mairoinio lietuvių literatūros muziejus. „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti skleisti…“ 2017 10 11
 8. Merkytė-Švarcienė Erika.  ASU. „Mokslo kalba – terminai, stilius, bendrosios tendensijos“. 2017 05 10
 9. Stankevičienė S. VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra. „Užsienio kalbos ir tarpkultūrinė komunikacija“. 2017 04 27
 10. Stankevičienė S. Ugdymo plėtotės centras. „Mokausi šiandien, kad galėčiau mokyti rytoj“ 2017 11 17-18
 11. Urbaitė A. VDU. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas-konferencija tema „Mokymosi strategijos“. 2017 04 01
 12. Urbaitė A. ASU. „Mokslo kalba – terminai, stilius, bendrosios tendensijos“. 2017 05 10

2016 m. Kursai ir seminarai

 1. Abraitienė L. VU KHF. „Šiuolaikinių medijų taikymas mokant užsienio kalbų“ 2016 01 28
 2. Abraitienė L. LINGUA LITUANICA Kalbos inkultūros institute išklausė sakytinės lietuvių kalbos kursą. 2016 03 03
 3. Abraitienė L. OUP atstovybė Lietuvoje kartu su LAKMA. Mixed-Ability Teaching („Kaip mokyti skirtingų gebėjimų mokinius“ ) 2016 03 04
 4. Abraitienė L. VU KHF. „Vertėjo profesinė etika“ 2016 05 03
 5. Abraitienė L. VU KHF. „The Parallels of Some Baltic and Slavic Languages (on the Background of Prehistoric Colonisation)“ 2016 09 23
 6. Barzdžiukienė R. VU KHF. „Vertėjo profesinė etika“ 2016 05 03
 7. Barzdžiukienė R. KTU. Enago academy. „Workshop on Academic Publishing“ 2016 09 20
 8. Koverienė I. ASU. „Scientific Writing“  2016 01 08
 9. Koverienė I. VU KHF. „Programų lokalizavimas ir vertimas“ 2016 03 03
 10. Koverienė I. VU KHF. „Vertėjo profesinė etika“ 2016 05 03
 11. Koverienė I. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtas seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ 2016 05 24
 12. Koverienė I. Vilniaus universitetas, filosofijos fakultetas. „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“  2016 10 11
 13. Malevičius E. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtas seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ 2016 05 24
 14. Merkytė-Švarcienė E. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtas seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ 2016 05 24
 15. Stankevičienė S. VU KHF. „Šiuolaikinių medijų taikymas mokant užsienio kalbų“ 2016 01 28
 16. Stankevičienė S. VU KHF. „Vertėjo profesinė etika“ 2016 05 03
 17. Stankevičienė S. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtas seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ 2016 05 24
 18. Stankevičienė S. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. „IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams frankofonams“ 2016 10 20
 19. Urbonienė J. KTU. Enago academy. „Workshop on Academic Publishing“ 2016 09 20
 20. Urbonienė J. VU KHF. „Vertėjo profesinė etika“ 2016 05 03
 21. Urbonienė J. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtas seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ 2016 05 24

2015 m. Kursai ir seminarai

 1. Koverienė I. VU KHF. „Audiovizualinės medžiagos apdorojimas su programa „Adobe premiere“ 2015 01 23
 2. Koverienė I. VU KHF. „Publicistinių tekstų vertimo ypatumai“ 2015 02 10
 3. Balčiūnaitė R. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Tarptautinė vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencija „Vokiečių kalba vienija“.2015 03 07-08
 4. Malevičius E. VDU. „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vertybei puoselėti“. 2015 03 13
 5. Abraitienė L. VU KHF. Praktinis SDL Trados Studio seminaras. 2015 04 08
 6. Malevičius E. ASU. „Studentų savarankiško mokymosi organizavimas“ 2015 05 28-29
 7. Abraitienė L. VU KHF. „Audiovizualinio vertimo pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia: „Anarchija Žirmūnuose“ atvejis “ 2015 10 07
 8. Abraitienė L. VšĮ Surdologijos centras. „Lietuvių gestų kalbos (LGK) 20-metis: LGK užsienio šalių kontekste“ vertėjavimas ir vertėjų veiklos koordinavimas LR Seime. 2015 10 09
 9. Abraitienė L. VU KHF. „Vertimas muzikoje, muzika vertime: Kauno valstybinio muzikinio teatro patirtis“. 2015 10 16
 10. Abraitienė L. VU KHF. „Šiuolaikinės operos užkulisiai: nuo idėjos iki…” 2015 10 16
 11. Stankevičienė S. Vilniaus universitetas, filologijos fakultetas. „Naujausi prancūzų kalbos tyrimai bei mokymosi metodai Lietuvoje“ 2015 10 16-17
 12. Balčiūnaitė R. Kelmės profesinio rengimo centras. Mokslinė – praktinė konferencija „Sveikas senėjimas – vizija ir galimybės“. 2015 10 23
 13. Klimovienė G. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 14. Račkauskaitė N. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 15. Urbonienė J. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 16. Augustaitienė I. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 17. Abraitienė L. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 18. Kildienė I. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 19. Koverienė I. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 20. Barzdžiukienė R. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 21. Stankevičienė S. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 22. Urbaitė A. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 23. Balčiūnaitė R. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 24. Malevičius E. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 25. Merkytė-Švarcienė E. UAB „Alma litera sprendimai“. Darbas su kalbų laboratorija „Sanako study 1200“ 2015 11 02
 26. Abraitienė L. VU KHF. „Konferencijų vertėjų profesija” 2015 11 09
 27. Abraitienė L. Švietimo mainų paramos fondas. „Neurodidaktikos teorija pagrįstas kalbų mokymas(is). Atkodavimo metodas“. 2015 11 18
 28. Abraitienė L. ASU. Tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra 2015“. 2015 11 19-20
 29. Račkauskaitė N. ASU. Tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra 2015“. 2015 11 19-20
 30. Kildienė I. ASU. Tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra 2015“. 2015 11 19-20
 31. Augustaitienė I. ASU. Tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra 2015“. 2015 11 19-20
 32. Abraitienė L. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. „Intelektinė nuosavybė ir jos reikšmė kuriant konkurencingą žiniomis grįstą ekonomiką“ 2015 11 24
 33. Stankevičienė S. Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras. „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities Europai“ 2015 11 26-27

2014 m. Kursai ir seminarai

 1. Merkytė-Švarcienė E. Vilniaus Universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras. „E. mokymosi medžiagos kūrimo metodika ir VMA Moodle sistemos taikymo galimybės“. 2014 01 16
 2. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Komandinis darbas ir Baltijos jūros tema vokiečių kalbos pamokose. 2014 01 31
 3. Malevičius E. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras, Lietuvių filologijos katedra.Istorijos paminklai ir mes. 2014 03 20
 4. Malevičius E. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras, Lietuvių filologijos katedra. Filosofinė, metafizinė, egzistencinė poezija: Europos kontekstas ir lietuvių autoriai. 2014 03 26
 5. Klimovienė G. VU KHF. Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression Tell Me 2014. 2014 04 02-03
 6. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Jaunuoliai mokosi kitaip. Kaip skatinti mokinių savarankiškumą? 2014 04 14
 7. Urbaitė A. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras, Lietuvių filologijos katedra. Vertimo dirbtuvės su LLVS nariu, vertėju iš anglų kalbos Ugniumi Keturakiu. 2014 04 23
 8. Merkytė-Švarcienė E. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras, Lietuvių filologijos katedra. Vertimo dirbtuvės su LLVS nariu, vertėju iš anglų kalbos Ugniumi Keturakiu. 2014 04 23
 9. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Daugiakalbystės idėjos mokykloje – misija (ne)įmanoma? 2014 05 15
 10. Urbaitė A. Informacijos technologijų mokymo centras. Visuomenei aktualių kompiuterinių programų lokalizavimas ir kompiuterijos žodynai. 2014 05 29
 11. Balčiūnaitė R. Informacijos technologijų mokymo centras. Visuomenei aktualių kompiuterinių programų lokalizavimas ir kompiuterijos žodynai. 2014 05 29
 12. Merkytė-Švarcienė E. Informacijos technologijų mokymo centras. Visuomenei aktualių kompiuterinių programų lokalizavimas ir kompiuterijos žodynai. 2014 05 29
 13. Račkauskaitė N. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras. Laiko metaforos lietuvių, rusų bei slovėnų kalbose. 2014 06 18
 14. Stankevičienė S. VU KHF, Sociokultūrinių tyrimų centras. Laiko metaforos lietuvių, rusų bei slovėnų kalbose. 2014 06 18
 15. Urbaitė A. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija. Komandos formavimo mokymai vokiečių kalbos mokytojams. 2014 08 22-23
 16. Urbaitė A. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas, Germanų filologijos katedra, Užsienio kalbų katedra. Vertimo iššūkiai ir pasiekimai. 2014 10 28
 17. Merkytė-Švarcienė E. ASU, Karjeros centras. „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti“ 2014 11 07
 18. Abraitienė L. ASU. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai. 2014 11 07-2014 12 22
 19. Klimovienė G. ASU, KKEC. „Mokymosi kokybė: kultūriniai, edukaciniai, psichologiniai, komunikaciniai aspektai“. 2014 11 20
 20. Koverienė I. VU KHF. Lokalizavimo teorija ir praktika. 2014 11 21
 21. Abraitienė L. VU KHF. Lokalizavimo teorija ir praktika. 2014 11 21
 22. Račkauskaitė N. VU KHF. Dėstytojo ir studento santykiai – ugdymo pagrindas. 2014 11 25
 23. Urbaitė A. Geothe‘s institutas. „Stipendiatų birža“. 2014 11 28
 24. Urbaitė A. VU KHF. Filmų vertimo subtilybės. 2014 12 02

2013 m. Kursai ir seminarai

 1. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Vokiečių kalba šiandien ir rytoj. 2013 04 05-06
 2. Balčiūnaitė R. ASU. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai. 2013 04 26
 3. Lazauskienė R. ASU. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai. 2013 04 26
 4. Augustaitienė I. ASU. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai. 2013 04 26
 5. Arbaitė A. Vilnius. Studio 21 leidinio pristatymas. Medijos priemonių ir technologijų turinio įjungimas į mokymosi procesą, vadovaujantis didaktiniu požiūriu. Metodinių ir didaktinių principų taikymas/diegimas, atsižvelgiant į mokymo grupės nario žinias. 2013 06 18
 6. Urbaitė A. VDU. Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose. 2013 09 19
 7. Koverienė I. VU KHF. Cetra Experience and Practical Tips for Young Researchers in Translation Studies. 2013 10 02
 8. Čižikaitė A. VU KHF. Dan Nie iš Jyväskylä universiteto Verslo ir ekonomikos mokyklos, Suomijos vieša paskaita „Leader-Member Exchange and the Ethical Culture of an Organization in the Chinese Context”. 2013 10 03
 9. Balčiūnaitė R. VU. „Sveika šeima – visuomenės sveikatos pagrindas“. 2013 10 04
 10. Čižikaitė A. VDU. Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos. 2013 10 19
 11. Stankevičienė S. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų acociacija, Ugdymo plėtotės centras. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencija. 2013 11 09.
 12. Čižikaitė A. MRU VSF. Teisinė kalba ir dokumentai: problematika kliento ir teismo požiūriu. 2013 11 15
 13. Malevičius E. Valstybinis turizmo departamentas. Kasmetiniai gidų mokymai. 2013 11 28
 14. Čižikaitė A. Lietuvių kalbos institutas. Tarptautinė tarpdalykinėmokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. 2013 12 05-06
 15. Urbaitė A. Vilnius. „Europos vertė“. „Europos mintis nepripažįsta sienų. Atvejis: Jaunimas“. 2013 12 14
 16. Čižikaitė A. Lietuvos esperantininkų sąjunga, VDU. Konferencija „Zamenhof Tagoj“, skirta L. L. Zamenhofo 154–osioms gimimo metinėms
  pažymėti. 2013 12 14-15

2012 m. Kursai ir seminarai

 1. Urbaitė A. KTU Užsienio kalbų centras. TICK-TACK-TECH: LanguagesoftwareforMechanicalEngineering (Kalbų programinė įranga mechaninei inžinerijai). 2012 05 25
 2. Stankevičienė S. ASU. Nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Vaizdo konferencijų metodika. Mokymosi metodinės prielaidos. 2012 05 09
 3. Koverienė I. ASU. Nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Vaizdo konferencijų metodika. Mokymosi metodinės prielaidos. 2012 05 09
 4. Povilionytė V. ASU. Nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Vaizdo konferencijų metodika. 2012 09 19
 5. Stankevičienė S. Vilniaus Žemynos progimnazija. Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencija „Prancūzų kalba ir informacinės technologijos“. 2012 10 26-27
 6. Klimovienė G. LSMU. Profesinės anglų kalbos mokymosi metodų taikymo teorija ir praktika. 2012 12 14
 7. Kildienė I. LSMU. Profesinės anglų kalbos mokymosi metodų taikymo teorija ir praktika. 2012 12 14
 8. Barzdžiukienė R. LSMU. Profesinės anglų kalbos mokymosi metodų taikymo teorija ir praktika. 2012 12 14
 9. Augustaitienė I. LSMU. Profesinės anglų kalbos mokymosi metodų taikymo teorija ir praktika. 2012 12 14
 10. Lazauskienė R. LSMU. Profesinės anglų kalbos mokymosi metodų taikymo teorija ir praktika. 2012 12 14

2011 m. Kursai ir seminarai

 1. Urbaitė A. Goethe’s institutas, Vilnius. Goethe’s instituto egzaminai. Kalbos lygiai, egzaminų struktūra, pagalba besiruošiantiems. 2011 12 09
 2. Urbaitė A. ASU Biblioteka. Informacijos tvarkymo įrankio RefWorks naudojimas. 2011 12 05
 3. Urbaitė A. Vokietijos alumnai, Vilniaus Universitetas.  “Quo vadis, deutsche Sprache?” Šiandieninė vokiečių kalbos situacija Lietuvoje ir ateities perspektyvos ir studijų bei tobulinimosi programos. 2011 11 30
 4. Urbonienė J. Nuotolinio mokymo studija, ASU. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Vaizdo konferencijų metodika. 2011 11 -12 mėn. (24 val.)

2010 m. Kursai ir seminarai

 1. Inčiuraitė L. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas, užsienio kalbų centras. TICK-TACK-TECH: Language Software for Mechanical Engineering. 2010 05 25.
 2. Inčiuraitė L.,  Mileškevičienė E. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Naujų technologijų integravimas į kalbų dėstymą. 2010 05 21 (4 val.)
 3. Kildienė I.,  Lazauskienė R., Mileškevičienė E. LŽŪU (kursai vykdomi pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-002) sukurtą medžiagą. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Socialinių mokslo šaltiniai. 2010 10 22 (8 val.).

2009 m. Kursai ir seminarai

 1. Bartkevičienė R., Petniūnienė N., Urbaitė A. Kalba kaip simbolinis kapitalas. Filologinės kompetencijos tobulinimas. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 05 22
 2. Augustaitienė I., Barzdžiukienė R., Inčiuraitė L., Kalindra R., Kildienė I., Klimovienė G., Povilionytė V., Račkauskaitė N., Vaitkienė N.  The Cambridge Day. Specialybės anglų kalbos tobulinimas. VDU ir Cambridge University Press. 2009 11 29
 3. Klimovienė G., Barzdžiukienė R., Kildienė I., Lazauskienė R., Urbonienė J. Bendrakultūrinės kompetencijos tobulinimas. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2009 04 21
 4. Gedžiūtė A. Kaunas prieš 600 metų: miesto pradžia ir lokacinis planas. Kultūrinės kompetencijos tobulinimas VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 04 02 ir 2009 04 14
 5. Gedžiūtė A. Vertimo kokybės vadyba tarptautinėse organizacijose. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 04 17
 6. Gedžiūtė A., Inčiuraitė L. Verbal Footnotes on folded Histories, Clandestine Literature and SPY Culture. Filologinės kompetencijos tobulinimas. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 01 21
 7. Inčiuraitė L., Urbaitė A. Džiaugsmo metonimijos: kur dingo šypsena? VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 04 01
 8. Inčiuraitė L. Vertimo kokybės vadyba tarptautinėse organizacijose. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 04 17
 9. Inčiuraitė L. Multiculturalism and Literary Canons. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 05 05
 10. Inčiuraitė L. Crisis Management. Restructuring and Corporate Renewal. VU KHF. 2009 05 19
 11. Inčiuraitė L. Kursas „Bendrojo verslumo ugdymas“ pagal mokymo programą „Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti“. Vilniaus universitetas. 2009 02 – 2009 06
 12. Inčiuraitė L. Kursas „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ pagal mokymo programą „Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti“. Vilniaus universitetas. 2009 02 – 2009 06
 13. Inčiuraitė L. The Evolution of Renaissance Ideas at the Court of King Henry VIII. Filologinės kompetencijos tobulinimas. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 10 08
 14. Inčiuraitė L., Kildienė I., Mileškevičienė E. Kalba kaip simbolinis kapitalas. Filologinės kompetencijos tobulinimas. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 05 22
 15. Klimovienė G. The Cambridge Business. Verslo anglų kalbos tobulinimas. VDU ir Cambridge University Press. 2009 05 20
 16. Klimovienė G., Povilionytė V. Crossing Viewpoints of Europe and Japan. Bendrakultūrinės kompetencijos tobulinimas VDU Japonistikos studijų centras2009 10 15-16
 17. Urbaitė A. Kaunas prieš 600 metų: miesto pradžia ir lokacinis planas. Kultūrinės kompetencijos tobulinimas. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 04 02
 18. Statkevičienė S., Urbaitė A. Vokiečių verslo kalba. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2009 04 17–18
 19. Urbaitė A. Multiculturalism and Literary Canons. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė. 2009 05 05
 20. Varkalaitė M. Crisis Management. Restructuring and Corporate Renewal. VU KHF. 2009 05 19
 21. Stankevičienė D. Vertimo kokybės vadyba tarptautinėse organizacijose. VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė.  2009 04 17

2008 m. Kursai ir seminarai

 1. Klimovienė G. Studijų kokybės užtikrinimas: studentų, akademikų ir darbdavių dialogas. Verslo lyderių centras. 2008-04-15
 2. Klimovienė G. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 3. Mickienė I. Why do Lithuanian Wome Scientists Use Male Gender Reference While Talking about Themselves? VU KHF . 2008-05-14
 4. Mickienė I. Ispanas Petras Roizijus XVI amžiaus Lietuvos kultūroje. VU KHF. 2008-02-29
 5. Račkauskaitė N. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 6. Statkevičienė S. Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule: Deutsch und Litauissch im Vergleich. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2008-04-04
 7. Balčiūnaitė R. Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule: Deutsch und Litauissch im Vergleich. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2008-04-04
 8. Barzdžiukienė R. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 9. Kildienė I. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 10. Kildienė I. „Scientific Writing“ (Mokslinių straipsnių rašymas). LŽŪU. 2008 10 15-17
 11. Stankevičienė S. Prancūzų kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Pedagogų profesinės raidos centras. 2008-05-23
 12. Stankevičienė S. Mokyti prancūzų kalbos tarimo kitaip. VDU Prancūzų filologijos katedra ir Prancūzų kultūros centras. 2008-10-06
 13. Stankevičienė S. Keliaujančios bibliotekos išteklių panaudojimas paskaitose. Kauno viešoji biblioteka. 2008-10-17
 14. Urbaitė A. Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule: Deutsch und Litauissch im Vergleich. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2008-04-04
 15. Urbonienė J. „Scientific Writing“ (Mokslinių straipsnių rašymas). LŽŪU. 2008 10 15-17
 16. Inčiuraitė L. Projekto „Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti“ (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0043) mokymo programa (10 kreditų) „Dalykinė komunikacija“. Vilniaus universitetas. 2007 12 – 2008 03
 17. Inčiuraitė L. Why do Lithuanian Wome Scientists Use Male Gender Reference WhileTalking about Themselves?. VU KHF. 2008-05-14
 18. Inčiuraitė L. Ispanas Petras Roizijus XVI amžiaus Lietuvos kultūroje. VU KHF. 2008-02-29
 19. Inčiuraitė L. Lietuvių kalbos garso ir prasmės ryšys. VU KHF. 2008-11-14
 20. Inčiuraitė L. Gilyn į šaknį. Lietuviškų šaknų kognityvinė struktūra. VU KHF. 2008-12-05
 21. Povilionytė V. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 22. Povilionytė V. The Cambridge Day in Vilnius. Success in Teaching Teenagers. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008-10-25
 23. Kalindra R. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22
 24. Vaitkienė N. Teaching people skills in the Business English classroom. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2008-02-22

2007 m. Kursai ir seminarai

 1. Bartkevičienė R Žodžių darybos problemos. LR Krašto apsaugos ministerija, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2007-05-23
 2. Petniūnienė N. Žodžių darybos problemos. LR Krašto apsaugos ministerija, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2007-05-23
 3. Barzdžiukienė R. Podcast’ų panaudojimas studijų procese. „iDeal“ specializuota Apple parduotuve, Vilnius. 2007-09-27
 4. Kildienė I. Podcast’ų panaudojimas studijų procese. „iDeal“ specializuota Apple parduotuve, Vilnius. 2007-09-27
 5. Urbonienė J. Podcast’ų panaudojimas studijų procese. „iDeal“ specializuota Apple parduotuve, Vilnius. 2007-09-27
 6. Klimovienė G. Podcast’ų panaudojimas studijų procese. „iDeal“ specializuota Apple parduotuve, Vilnius. 2007-09-27
 7. Augustaitienė I. Podcast’ų panaudojimas studijų procese. „iDeal“ specializuota Apple parduotuve, Vilnius. 2007-09-27
 8. Urbaitė A. Projektai su tinklo partneriais. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2007-01-19
 9. Inčiuraitė L. Vietovardžiai, padavimai ir religinių sąvokų etimologija – žvilgsnis į senovės baltų pasaulėžiūrą. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-09-20
 10. Urbaitė A. Vietovardžiai, padavimai ir religinių sąvokų etimologija – žvilgsnis į senovės baltų pasaulėžiūrą. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-09-20
 11. Inčiuraitė L. Projekto „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ metu parengtą kursą Indoeuropiečių kalbos ir lietuvių kalba“. ES struktūrinių fondų paramos projektas, Kaunas. 2007-05-31
 12. Urbaitė A. Literatūrologijos ir kalbotyros tyrinėjimai I. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-03-27
 13. Urbaitė A. Seminaras anglų kalba „American Drama of Carlos Morton“.  Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-06-07
 14. Urbaitė A. Kinas, teatras, televizija (BBC): kultūrologinis aspektas. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-10-23
 15. Urbaitė A. Seminaras pokalbis su prof. Algiu Mickūnu „Lyginamoji civilizacijų analizė ir mitologinės struktūros“. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-11-16
 16. Urbaitė A. Doc. J. Jasaičio parengtos knygos „Lietuvių rašytojai apie kūrybą“ aptarime-seminare. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Lietuvių filologijos katedra. 2007-04-24
 17. Urbaitė A. Seminaras „Per kalnus ir slėnius vasaros karštyje: indoeuropiečių kalbų paminklų tyrinėjimas senojoje Anatolijoje“. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Lietuvių filologijos katedra. 2007-05-17
 18. Urbaitė A. Šiuolaikinė vokiečių kalbos literatūra. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2007-11-17
 19. Urbaitė A. „Aktyvūs mokymo metodai ugdant kalbinius gebėjimus“. Patobulino studentų motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją.` Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2007-12-04
 20. Urbaitė A. Kommunikation im Beruf. KTU. Organizatorius Goethe Institutas ir Tubingerio universitetas. 2007-04-19
 21. Mickienė I. Mokymai dirbti taikant „Blended learning“ metodiką. KTU Distancinio mokymo centras. 2007-03-09
 22. Mickienė I. Vietovardžiai, padavimai ir religinių sąvokų etimologija – žvilgsnis į senovės baltų pasaulėžiūrą. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-09-20
 23. Mickienė I. Doc. J. Jasaičio parengtos knygos „Lietuvių rašytojai apie kūrybą“ aptarime-seminare. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Lietuvių filologijos katedra. 2007-04-24
 24. Mickienė I. Literatūrologijos ir kalbotyros tyrinėjimai „Augalų semantika tautosakoje ir mitologijoje“. Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras. 2007-03-27
 25. Stankevičienė S. Une approche de la linguistique des interactions“( Lingvistinis interaktyvus mokymas).  Prancūzų kultūros centras, Vilnius. 2007-05-04
 26. Stankevičienė S. Les ressources multimedia: une richesse pour la classe de francais“ ( Multimedia išteklių nauda prancūzų kalbos mokyme). Prancūzų kultūros centras, Vilnius. 2007-05-11
 27. Želvytė E. Projektai su tinklo partneriais. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2007-01-19

2006 m. Kursai ir seminarai

 1. Mickienė I. Kalbinės savimonės raiška meniniuose ir nemeniniuose tekstuose. VU KHF Sociolingvistinių tyrimų centras. 2006 12 15.
 2. Želvytė E. Argumentavimo vaidmuo XXI a. komunikacinėje kultūroje. KPKC. 2006 10 11-18 (40 val.).
 3. Želvytė E. Pranešimo rengimas ir jo efektyvaus pateikimo ypatumai. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2006 11 11-17 (40 val.).
 4. Mickienė I. Literatūrologijos tyrinėjimai VU KHF: tendencijos ir problemos. VU KHF Sociolingvistinių tyrimų centras. 206 11 10.
 5. Barzdžiukienė R. Mokomosios informacijos vizualizacija. KTU. 2006 11 (80 ak. val.).
 6. Mickienė I. Politologinė filologija kaip šiuolaikinės lingvistikos šaka. VU KHF Sociolingvistinių tyrimų centras. 2006 10 20.
 7. Augustaitienė I. Pasitarimas „Oro taršos ir klimato kaitos įtaka miško ekosistemoms“. Riversidas, Kalifornija. 2006 09 07-24.
 8. Lazauskienė R. Developing Students‘ Oral Fluency. Developing Students‘ Listening Skills. VU. 2006 05 14.
 9. Kildienė I. Developing Students‘ Oral Fluency. Developing students‘ Listening Skills. VU. 2006 05 14.
 10. Račkauskaitė N. Užsienio kalbų dėstymas studentams ne filologams. VU KHF. 2006 05 2-31.
 11. Urbonienė J. Internet-based Collaborative Learning in Practice (ICL). KTU. 2006 05 2-7.
 12. Koverienė I. Internet-based Collaborative Learning in Practice (ICL). KTU. 2006 05 2-7.
 13. Žukauskaitė N. Internet-based Collaborative Learning in Practice (ICL). KTU. 2006 05 2-7.
 14. Račkauskaitė N. Компютерные технологии в филологическом оброзовании. 2. Методика создания современного учебника русского языка как иностранного. 3. Филологический анализ художественного текста как обязательная дисциплина в системе филологического оброзования. 4. Методика использования художественного текста в обучении языку. Государственный Институт русского языка имени А.С. Пушкина. 2006 04 24-28.
 15. Urbaitė A. Nuotolinio mokymo aspektai. Ludwig – Maximilians – Universität München ir VDU. 2006 03 23.

 2005 m. Kursai ir seminarai

 1. Želvytė E. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Tarpkultūrinė komunikacija“. 2005 12 5-6. 12 val. kursas.
 2. Barzdžiukienė R. Seminaras Vienoje, Austrija. „Kokybė mokykloje“ („Quality in School“). 2005 12 03-07. 24 val.
 3. Klimovienė G. Seminaras Vienoje, Austrija. „Kokybė mokykloje“ („Quality in School“). 2005 12 03-07.
 4. Augustaitienė I. Kvalifikacijos kėlimo kursai Tartu, Estija. 2005 11 27-2005 12 03.
 5. Balčiūnaitė R. Seminaras Offenbache, Vokietijoje. 2005 10 19-24.
 6. Želvytė E. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas ir įvertinimas“. 2005 10 19.
 7. Urbaitė A. Seminaras Offenbache, Vokietijoje 2005 10 19-24.
 8. Statkevičienė S. Italija, Euroform R.F.S. Leonardo da Vinčio mobilumo projektas. 2005 10 02-08.
 9. Želvytė E. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Rašytinio komunikacinio teksto kūrimas“. 2005 10 06.
 10. Lapytė R. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros Apple kursai „Švietimas darniam vystymuisi“. 2005 07 11-22.
 11. Petniūnienė N. Tęstinių studijų kursas „Išsiplėtusios ES kultūrinė politinė ir ekonominė ateitis“ KTU Europos institutas. 2005 06 06.
 12. Barzdžiukienė R. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Anglų kalbos mokymas – pasiruošimas egzaminams“. 2005 05 20. 6 val.
 13. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Kalbėjimo įgūdžių lavinimas vokiečių kalbos pamokoje“. 2005 04 06.
 14. Želvytė E. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Efektyvus naujų mokymo metodų taikymas. Interneto resursų naudojimas pamokoje“. 2005 05 04.
 15. Barzdžiukienė R. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Interaktyvus anglų kalbos mokymas: tarpkultūrinis kontekstas“. 2005 04 28. 6 val.
 16. Urbaitė A. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Elektroninių komunikacijos priemonių panaudojimas nuotoliniame vokiečių kalbos mokyme“. 2005 03 30-31.

2004 m. Kursai ir seminarai

 1. Lapytė R. Danija, Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras, Kopenhaga. Comenius projekto koordinatorius Trieste Universitetas. 2004 09 16 – 19.
 2. Klimovienė G. Danija, Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras, Kopenhaga. Comenius projekto koordinatorius Trieste Universitetas. 2004 09 14 – 19.
 3. Lapytė R. Pedagogų profesinės raidos centras „Komunikavimo ir profesinio bendradarbiavimo kultūra“. 2004 07 07-16.
 4. Sabaliauskienė R. Kursai ispanų kalbos profesionalams Madrido Vasaros Mokykloje. 2004 m. liepos 02 d.–2004 m. rugpjūčio 27 d.
 5. Račkauskaitė N. KTU Britų tarybos remiamo informacinio centro seminarų ciklas anglų kalbos mokytojams. 2003 m. rugsėjo mėn.– 2004 m. gegužės mėn.
 6. Bartkevičienė R. Tęstinių studijų kursas „Europos integracija ir Lietuva“ Europos institutas. 2003 m.–2004 m. birželio mėn.
 7. Petniūnienė N. Tęstinių studijų kursas „Europos integracija ir Lietuva“ Europos institutas. 2003 m.–2004 m. birželio mėn.
 8. Sabaliauskienė R. VDU Socialinių mokslų fakultete įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 2004 06 24.
 9. Barzdžiukienė R. KTU „Kalbos, technologijos ir kultūrinė įvairovė“. 2004 06 18-20.
 10. Klimovienė G. KTU; Vaasa universiteto, prof. Tauno Kekäle „Visuotinės kokybės vadybos apmokymai (TQE)“. 2004 06 07 -08.
 11. Račkauskaitė N. VU KHF užsienio kalbų katedra „Intensyvaus užsienio kalbų mokymo metodikos. Sugestologijos metodai“. 2004 06 02-21.
 12. Barzdžiukienė R. Britų taryba „Statistiniai duomenų apdorojimo būdai ir jų pateiktis“. 2004 04 01-04.
 13. Klimovienė G. Britų taryba „Statistiniai duomenų apdorojimo būdai ir jų pateiktis“. 2004 04 01-04.
 14. Račkauskaitė N. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro seminaras „Anglų kalbos mokymas ES kontekste. 2004 03 26.
 15. Klimovienė G. Slovėnija, Liublianos universitetas. Comenius projekto koordinatorius Trieste Universitetas. 2004 01 31–02 04.
 16. Kildienė I. LŽŪU Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra “Aukštojo mokslo ugdymo turinio kaitos tendencijos”. 2004 01 06-30.
 17. Lapytė R. LŽŪU Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra “Aukštojo mokslo ugdymo turinio kaitos tendencijos”. 2004 01 06-30.
 18. Stankevičienė S. LŽŪU Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra “Aukštojo mokslo ugdymo turinio kaitos tendencijos”. 2004 01 06-30.
 19. Želvytė E. LŽŪU Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra “Aukštojo mokslo ugdymo turinio kaitos tendencijos”. 2004 01 06-30.