Stažuotės

Darbuotojų vizitai 2015 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 1. Lekt. I. Augustaitienė. IUFRO, Nica (Prancūzija). Oro teršalų ir klimato kaitos globalūs iššūkiai miškams. 2015 05 31-2015 06 07
 2. Lekt. I. Augustaitienė. Miuncheno technikos universitetas Freisingas (Vokietija). Studentų, magistrantų ir doktorantų stažuočių galimybių derinimas. 2015 10 07-09

Darbuotojų vizitai 2014 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 1. Lekt. A. Urbaitė. Kalbų mokykla „Global Village“, Kielco miestas (Lenkija). Projekto, „EUROPA VISUR – rečiau vartojamos kalbos mažiau lankomose vietovėse“ (projekto Nr. 519101-LLP-1-2011-1-PL-KA2-KA2MP), partnerių susitikimas ir sklaidos konferencija. 2014 03 08-12
 2. Lekt. A. Urbaitė. Geothe‘s institutas, Miunchenas. Dalykinės užsienio (vokiečių k.) dėstymas. 2014 06 16-28

Kursai ir seminarai užsienyje

 1. Lekt. A. Urbaitė. Hueber DaF Zentrum Munchen. Metodiniai-didaktiniai užsiėmimų vokiečių kalba aspektai (įvadinė dalis). 2014 07 16-18
 2. Lekt. I. Augustaitienė. Solt Leik Sitis, Kongresų rūmai. „Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research“. 2014 10 02-18

Ilgalaikės stažuotės (dvi savaitės ir ilgiau) Lietuvoje

 1. Doc. N. Račkauskaitė. PPKC. PPKC projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-089 mokymai. 2014 05 04 – 2014 07 31
 2. Doc. G. Klimovienė. VUKHF. Mokslinė stažuotė. 2014 06 02-13

Trumpalaikės stažuotės Lietuvoje

 1. Lekt. A. Urbaitė. Geothe‘s institutas. Seminaras Geothe’s instituto stipendininkams. 2014 03 14-15
 2. Lekt. A Urbaitė. VDU. Modern principles of teaching German for heterogeneous groups of learners. 2014 08 18-22
 3. Lekt. R. Balčiūnaitė. Ugdymo plėtotės centras. „Andragogų kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal prancūzų kalbos modulį“. 2014 11 4-6
  2014 11 13-14
 4. Lekt. S. Stankevičienė. Ugdymo plėtotės centras. „Andragogų kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal prancūzų kalbos modulį“. 2014 11 4-6
  2014 11 13-14

Darbuotojų vizitai 2013 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 1. Lekt. I. Augustaitienė. Ilheus, Brazilija. Mokslinis simpoziumas 2013 09 1-6

Kursai ir seminarai užsienyje

 1. Lekt. A. Urbaitė. Rygos technikos universitetas. Specialybės užsienio kalbų (vokiečių kalbos) dėstymas aukštosiose mokyklose. 2013 08 19-23

Darbuotojų vizitai 2012 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 1. Doc. dr. Giedrė Klimovienė. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas. 2012 09 03-10
 2. Doc. dr. Svetlana Stankevičienė. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas. 2012 09 03 -10
 3. Lekt. R. Barzdžiukienė. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas. 2012 09 03 -10
 4. Lekt. I. Augustaitienė. Sofija (Bulgarija). Tarptautinio projekto „EnvEurope“ (LIFE08 ENV/IT000399 plenarinis susirinkimas). 2012 12 01-05

Trumpalaikės stažuotės Lietuvoje

 1. Lekt. Aistė Urbaitė. Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Vokiečių informacinis centras. „Vorbereitungauf die TestDaF – Prüfung“. (Pasiruošimas TestDaF egzaminui). 2012 03 16
 2. Lekt. Rūta Balčiūnaitė. Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Vokiečių informacinis centras. „Vorbereitungauf die TestDaF – Prüfung“. (Pasiruošimas TestDaF egzaminui). 2012 03 16
 3. Lekt. Aistė Urbaitė. KTU, Vokiečių informacinis centras. „NeueLehrwerkeundMethoden“ (Nauji mokymo metodai“).  2013 03 30

Darbuotojų vizitai 2011 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 1. Doc. dr. Giedrė Klimovienė. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas. 2011 09 04 -11
 2. Doc. dr. Svetlana Stankevičienė. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas. 2011 09 04 -11

Kursai ir seminarai užsienyje

 1. Asist. Inga Papšytė. Salamanca universitetas , Ispanija. EL ANTES Y EL AHORA DE LAS NUEVAS TECHNOLOGIAS EN EL AULA DE ELE. 2011 04 28-30

Trumpalaikės stažuotės Lietuvoje

 1. Lekt. Sigutė Stankevičienė. Ugdymo plėtotės centras, Vilnius. Atnaujintų užsienio kalbų vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimas. 2011 10 14-15
 2. Lekt. Sigutė Stankevičienė. Ugdymo plėtotės centras, Vilnius. Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas. 2010 10 25-26
 3. Lekt. Aistė Urbaitė. VDU Užsienio kalbų centras. Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle. 2011 12 08-10
 4. Asist. V. Povilionytė. VDU Užsienio kalbų centras. Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle. 2011 12 08-10

Darbuotojų vizitai  2010 m.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

 • Klimovienė G. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas metodikos klausimais. 2010 09 07-12
 • Statkevičienė S. Bulgarija. Mokslinis simpoziumas metodikos klausimais. 2010 09 07-12

Ilgalaikės stažuotės (dvi savaitės ir ilgiau) Lietuvoje

 1. Klimovienė G. VU KHF.  Mokslinė stažuotė. 2010 04 15-29
 2. Statkevičienė S. VU KHF.  Mokslinė stažuotė. 2010 04 15-29

Trumpalaikės stažuotės Lietuvoje

 1. Urbaitė A. KTU. Deutsch als studenbegleitendes Fach Entwicklungen – Routinesituationen – Anregungen (Vokiečių kalba kaip nepagrindinių studijų objektas). 2010 04 16
 2. Balčiūnaitė R. KTU. Deutsch als studenbegleitendes Fach Entwicklungen – Routinesituationen – Anregungen (Vokiečių kalba kaip nepagrindinių studijų objektas). 2010 04 16

Darbuotojų vizitai  2009 m.

 1. Statkevičienė S. Poznanė (Lenkija). Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. 2009 12 1-5

Darbuotojų vizitai 2008 m.

 1. Kalindra R. Perudžijos universitetas  (Università per Stranieri di Perugia) (Italija). Italų kalbos kursai (C1 lygis) užsieniečiams 2008 09 02 – 09 29
 2. Stankevičienė S. Grenoblio universitetas (Prancūzija). „Specialybės prancūzų kalbos dėstymo didaktika ir pedagogika“ (Formation en didactique & pédagogie du français à objectifs spécifiques). 2008-07-21 – 08-01
 3. Statkevičienė S. Katalonijos universitetas Barselonoje (Ispanija). Dekanų konferencija „Koks Jūsų vaidmuo Europos aukštajame moksle po 2010?“ ir diskusijos dėl bendradarbiavimo ERASMUS ir ERAZMUS MUNDUS   programose. 2008 11 16-22
 4. Augustaitienė I. Murtenas. IUFRO konferencija oro taršos ir klimato kaitos klausimais. 2008 09 07 – 09 12

Darbuotojų vizitai 2007 m.

 1. Augustaitienė I. Latvijo žemės ūkio universitetas (Jelgava). Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje. 2007 05 16-18
 2. Statkevičienė S. Hohenheimo universitetas (Vokietija). Susipažinimas su Hohenheimo universiteto administravimo bei mokslo ir studijų organizavimo modeliu (1998 12 002 bendradarbiavimo sutartis). 2007 06 23-29
 3. Bartkevičienė R. Alušta (Ukraina). Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje  „Studijų inovacinės technologijos“. 2007 09 18-23
 4. Stankevičienė S. Bukarešto Ekonomikos akademija (Rumunija). Dalyvavimas seminare. 2007 09 29-10 04
 5. Statkevičienė S. Kaliningrado valstybinis technikos universitetas (Rusija). Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje. 2007 10 23 – 25
 6. Barzdžiukienė R. Karjaa (Suomija), pagal Grundtvig programą. Kėlimas kvalifikacijos. 2007 11 30-12 05
 7. Statkevičienė S. Poznanė (Lenkija). Dalyvavimas konferencijoje. 2007 12 04 – 08

 Darbuotojų vizitai 2006 m.

 1. Klimovienė G. Vokietija, Osnabriuko universitetas. Socrates Comenuus projektas. 2006 09 21-24
 2. Statkevičienė S. Vokietija, Osnabriuko universitetas. Socrates Comenius projektas. 2006 09 21-24
 3. Barzdžiukienė R. Vokietija, Osnabriuko universitetas. Socrates Comenius projektas. 2006 09 21-24
 4. Augustaitienė I. Riversidas, Kalifornija. 2006 09 07 – 24.

Darbuotojų vizitai 2005 m.

 1. Klimovienė G. Viena, Austrija. Socrates Comenius projektas. 2005 12 03 – 07.
 2. Barzdžiukienė R. Viena, Austrija. Socrates Comenius projektas. 2005 12 03 – 07.
 3. Augustaitienė I. Tartu, Estija. 2005 11 27 – 2005 12 03.
 4. Balčiūnaitė R. Offenbach, Vokietija. 2005 10 19 – 24.
 5. Urbaitė A. Offenbach, Vokietija. 2005 10 19 – 24.
 6. Statkevičienė S. Italija, Euroform R.F.S. Leonardo da Vinčio mobilumo projektas. 2005 10 02 – 08.
 7. Klimovienė G. Slovėnija, Liublianos universitetas. Socrates Comenius projektas. 2005 09 15 – 19.
 8. Barzdžiukienė R. Prancūzija, Marselio pedagogikos universitetas. Socrates Comenius projektas. 2005 06 01 – 05.
 9. Klimovienė G. Prancūzija, Marselio pedagogikos universitetas. Socrates Comenius projektas. 2005 06 01 – 05.
 10. Klimovienė G. Ispanija, Sevilijos universitetas. Socrates Comenius projektas. 2005 03 10 – 14.

Darbuotojų vizitai 2004 m.

 1. Lapytė R. Danija, Kopenhaga. Socrates Comenius projektas. 2004 09 16 – 19.
 2. Klimovienė G. Danija, Kopenhaga. Socrates Comenius projektas. 2004 09 14 – 19.
 3. Klimovienė G. Slovėnija, Liublianos universitetas. Socrates Comenius projektas. 2004 01 31 – 02 04.

Fakultetai