Renginiai

Studentų ir darbuotojų renginiai

 • 2016 m. lapkričio 9 d. vyko renginys „Mokslo kalbos praktikos problemos: mokslinio teksto struktūros, mokslinės terminijos ir mokslinio stiliaus vartojimo aspektai, iššūkiai rengiant mokslo straipsnius ir baigiamuosius darbus“. Seminaras buvo skirtas baigiamųjų kursų studentams ir jų baigiamiesiems darbams vadovaujantiems dėstytojams.  Seminare aptarti lietuvių ir anglų kalbos terminijos ir mokslinio teksto stiliaus vartojimo aspektai bei iššūkiai. Kartu su kalbos specialistais analizuoti konkretūs pavyzdžiai, jie aptariami ir praktiškai pritaikyti  rengiant mokslinį tekstą anglų kalba.
 • 2015 m. lapkričio 25 d. vyko renginys „Autumn Movie Night“, kurį organizavo Kalbų katedros anglų kalbos dėstytojai. Šiame renginyje  dalyvavo II kurso ASU studentai. Studentai žiūrėjo fimą, buvo vaišinami arbata, po filmo įvyko diskusija.
 • 2014 m. balandžio 2 d. vyko renginys „Kalba vienija įvairias kultūras“, kuriame dalyvavo ASU studentai, taip pat studentai, atvykę pagal Erasmus programą ir kitų mainų programas (iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, Čekijos, Latvijos, Suomijos, Kazachstano), nuolatinių studijų studentai iš užsienio (iš Kamerūno, Nigerijos, Kongo, Indijos, Nepalo).
  Šiuo renginiu siekiama integruoti užsienio studentus į Universiteto bendruomenę, ugdyti toleranciją vieni kitiems. Renginio metu dalyviai pristato savo šalį, supažindina su jos papročiais, tradicijomis, moko vieni kitus šokti liaudies šokius, dainuoti, ragauja savo pačių paruoštus nacionalinius patiekalus.
 • 2013 m. lapkričio mėn. 7 d. buvo organizuojama ekskursija „Pažinkime Kauną“ Erasmus ir nuolatinių studijų studentams iš užsienio.
 • 2012 m. gruodžio 11 d. vyko Kalbų katedros ir Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus organizuotas renginys „Kalba vienija įvairias kultūras“, kuriame dalyvavo ASU universiteto studentai, studentai, atvykę pagal Erasmus programą, kitų mainų programas (iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, Slovakijos, Kazachijos) ir nuolatinių studijų studentai iš užsienio (iš Kamerūno, Nigerijos, Kongo).
  Šiuo renginiu siekiama integruoti užsienio studentus į universiteto bendruomenę, ugdyti studentų toleranciją ir tarpkultūrinę kompetenciją.
  Renginio metu studentai iš Lietuvos ir užsienio pristatė savo šalį, supažindino su jos papročiais, tradicijomis. Buvo mokoma šokti liaudies šokius, dainuoti. Vaišių metu buvo progos paskanauti nacionalinių patiekalų.

Studentų konferencijos

 • Studentų mokslinė konferencija „Asmenybė ir humanistinės vertybės“. – LŽŪU, Akademija, 2008 m. lapkričio mėn. 20 d. Konferencija skirta humanitarinio projekto su Japonija (koordinatorė Reiko Uchida) „Asmenybė demokratinėje visoumenėje“ sklaidai.
  image-91
 • Studentų mokslinė konferencija „Asmenybė demokratinėje visuomenėje“ . – LŽŪU, Akademija, 2007 m. kovo mėn. 22 d. Konferencija skirta humanitarinio projekto „Asmenybės ugdymas demokratinėje visuomenėje“ sklaidai.
 • Studentų kalbų konferencija „Tarpkultūrinis dialogas: Pasaulis ir mes“. – LŽŪU, Akademija, 2004 m. gegužės mėn. 06 d.

Dėstytojų konferencijos

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūra – ugdymas – visuomenė“. – LŽŪU, Akademija, 2007 m. birželio mėn. 21-22 d.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Idėjų mobilumas kintančioje visuomenėje“. – LŽŪU, Akademija, 2005 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Dvasinės vertybės žinių visuomenėje“. – LŽŪU, Akademija, 2003 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Šiuolaikinės kultūrinės dvasinės plėtros problemos”. – LŽŪU, Akademija, 2001 m. lapkričio 15-17 d.d.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Socialinių-humanitarinių mokslų vaidmuo universitetinio ugdymo sistemoje”. – LŽŪU, Akademija, 2000 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Tradicijų ir novacijų darna kuriant atvirą visuomenę”. – LŽŪU, Akademija, 1999 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Žmogaus ugdymo problemos šiuolaikinėje visuomenėje”. – LŽŪU, Akademija, 1998 m.