Humanitarinis projektas „Asmenybė ir demokratinė visuomenė“

Humanitarinis projektas „Asmenybė ir demokratinė visuomenė“. www.ogaki-tv.ne.jp/~uoffice
Koordinatorė Lietuvai Giedrė Klimovienė. Dalyviai – Kalbų katedros dalyviai. Svarbiausi pasiekimai: išversta į lietuvių kalbą ir parengta publikavimui Reiko Uchidos knyga „ Kelionė į XXI-ąjį amžių“, skirta jaunimo bendražmogiškosioms vertybėms (pilietiškumui, atsakingumui, dvasingumui, atjautai) ugdyti.

Reiko Uchidos metodika pritaikyta jaunimo ugdymui Lietuvoje. Užbaigtas projekto 1-as etapas 2000-2005m., kuriame dalyvavo LŽŪU, Ekonomikos ir vadybos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Miškų fakultetų 1-2 kurso studentų tikslinės grupės. Šios ugdymo sistemos rezultatai: studentai tapo pilietiškesni, atsakingesni, pozityviau mąstantys. Jie aktyviai prisideda prie universitete organizuojamų renginių (pvz., Kalbų konferencija) bei dalyvauja ir savo poziciją drąsiai išsako Kauno mieste organizuojamuose renginiuose (aktyvūs praeityje garsaus diplomato Adolfo Klimo forumo dalyviai. 2007 m. kovo 22 d. LŽŪU vyko studentų mokslinė konferencija „Asmenybė demokratinėje visuomenėje“ („Personality in Democratic Society“) skirta šio projekto sklaidai. Kartu su LŽŪU pirmo ir antro kurso studentais dalyvavo ir Kauno Jablonskio, Santaros, Maironio bei Saulės gimnazijų mokiniai, o taip pat Varpelio bei Kauno ryšininkų mokykla. Darbas vyko 8 – iose sekcijose anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. O plenariniame posėdyje pranešimai be minėtų trijų kalbų buvo pateikti lietuvių, italų ir ispanų kalbomis.