Comenius projektas Kokybė mokykloje QiS

Comenius projektas Kokybė mokykloje (QiS) 112395 – CP – 1 -2003 – C 21 (2003 – 2006 m.)
Projekto koordinatorius: Trieste Universitetas, Italija. qis.aix-mrs.iufm.fr/
Koordinatorius LŽŪU: doc. dr. Giedrė Klimovienė.
Projektas „Kokybė mokykloje“ (QiS), kurio tikslas – geriau pritaikyti Visuotinės kokybės vadybos (VKV) principą švietimo įstaigų kokybei tobulinti, subūrė septynių Europos šalių universitetų (Danijos, Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Lietuvos ir Slovėnijos) mokslininkus, kilusius iš skirtingos kultūrinės ir profesinės aplinkos, ir pavertė bendram tikslui atsidavusia komanda.

Pagrindiniai uždaviniai ir įvykiai, kurie prisidėjo prie šio projekto sėkmės:

 1. Laipsniškas nacionalinių ir Europos kokybės standartų sukūrimas.
 2. Ryšių palaikymo priemonės –„QiS“ tinklavietės sukūrimas.
 3. Pasirinktos mokyklų diagnozavimo priemonės; Harrisono ir Stokeso sukurti klausimynai, kurie pritaikyti mokyklų poreikiams ir išversti į nacionalines kalbas.
 4. Pasitelgta „kritiškosios partnerystės“ filosofija ir metodologija. Kiekvienai mokyklai priskirta to paties švietimo lygmens mokykla partnerė, kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi, prašytų patarimų arba pasiūlytų paramą (pagalbą) viena kitai sprendžiant problemas.
 5. Cikliškas ir nuolatinis tyrimo partnerių bei mokyklų partnerių tarpusavio bendravimas vyko tokia tvarka: mokymas, diagnozavimas, atsakomoji reakcija ir konsultavimas.Siekiant įgyvendinti nuolatinio tobulėjimo procesus per Kokybės grupes mokyklų personalas buvo mokomas taikyti VKV vertybes ir įdiegti savarankišką įsivertinimo procesą mokyklos gyvenime.
 6. Parengtas Europos kokybės kursas, sudarytas iš 10 modulių. Aštuoni moduliai buvo išversti į nacionalines kalbas ir užsiėmimuose išdėstyti apie 20 kiekvienos šalies mokyklos atstovų mokytojų bei techninių darbuotojų (20 val.). Kiti du moduliai – tai duomenų bazė, kurioje informacijos gali ieškoti ne tik projekto dalyviai, bet ir visuomenė.
 7. Vadovaujantis mokyklų įsivertinimų balais, sudaryta „kokybės elementų“ sistema. Dr. Zdravko Pečarui pritaikius Slovėnijos profesorių sukurtą DEXi programinės įrangos sistemą, 2006 m. pavasarį atlikta ketvirtoji mokyklų diagnozė, parodžiusi sritis, kurias mokyklose reikėtų tobulinti.
 8. Išleista knyga „Kokybė mokykloje „QiS“ (anglų ir nacionalinėmis kalbomis), kurioje išdėstyta teorija ir VKV principų taikymas mokyklų veikloje.
 9. Osnabriuke surengta „QiS‘ Europos konferencija, siekiant skleisti „OiS“ rezultatus ir vertingą patirtį europiniu lygiu.
  Surengtos nacionalinės „QiS“ konferencijos mokyklų darbuotojams, siekiant skleisti projekte dalyvavusių trijų lygmenų mokyklų (pradinių, vidurinių arba gimnazijų ir profesinių) įgytą patirtį.

Apibendrindami įgytą patirtį, norėtume pasakyti, kad dalyvavimas šiame projekte padėjo mums suvokti savo stipriąsias puses ir įveikti savo silpnybes, taip pat sustiprino mūsų pasitikėjimą savimi, reikalingą tam, kad galėtume bendradarbiauti būsimuose bendruose tyrimų projektuose.

Pabaiga. Šis projektas buvo naudingas, nes jis:

 • prisidėjo prie LŽŪU projekto komandos narių profesinio tobulėjimo,
 • padėjo geriau suvokti švietimo įstaigą kaip organizaciją, t.y. paskatino kuo daugiau sužinoti apie skirtingas kokybės perspektyvas bei kokybės diegimą universitete,
 • bendraujant su mokyklomis padėjo suprasti, kad tokie projektai kaip QiS, yra svarbios priemonės padedančios stebėti ir gerinti švietimo organizacijų kokybę,
 • išplėtė žinias apie kultūros lygį, universitetų kasdienį gyvenimą Europos visuomenėje.