Bendras Britų tarybos ir Švietimo ir Mokslo ministerijos projektas „Anglų kalbos mokymo Lietuvoje apžvalga“

Bendras Britų tarybos ir Švietimo ir Mokslo ministerijos projektas „Anglų kalbos mokymo Lietuvoje apžvalga“ . 35 mokslininkų darbo grupėje dalyvavo LŽŪU Kalbų katedros atstovai: Giedrė Klimovienė ir Raminta Barzdžiukienė. Apžvalgos tikslas: susipažinti su anglų kalbos mokymo Lietuvoje situacija; nustatyti pasiekimų ir trūkumų sritis; numatyti anglų kalbos mokymo perspektyvas. Tyrimas, kuriame dalyvavo Kalbų katedros dėstytojai, atliktas tikslinių grupių (focus group) apklausos metodu, siekiant išaiškinti kokia yra anglų kalbos mokymo bazė pagrindinėse, vidurinėse, aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose bei kokiu mastu Lietuvoje taikoma anglų kalbos mokymo praktika atitinka nacionalinius bei tarptautinius standartus. Tyrimas buvo atliekamas Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose, apklausiant 8 tikslines grupes: dvi aukštųjų mokyklų dėstytojų, dvi kolegijų dėstytojų, dvi vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojų ir dvi pirmo kurso įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Rezultatai: nustatyta kokios stipriosios ir silpnosios kalbų mokymo proceso pusės Lietuvoje. Pokalbiai buvo įrašomi į garsajuostes, atsakymai koduojami, šifruojami, citatos naudojamos tyrimo ataskaitoje. Gauti duomenys pranešimo forma pateikti LAKMA konferencijoje 2004 m. gruodžio 3 – 4 d. bei Švietimo ir Mokslo ministerijoje ataskaitos forma bei Excel programos formatu. Tyrimo rezultatai išleisti atskiru leidiniu – monografija – „Anglų kalbos mokymo Lietuvoje apžvalga“ 2005 m.