Informacija nuolatinių studijų studentams

Dėstytojų budėjimo grafikas

2017/2018 st. m. gruodžio-sausio mėn.

Dėstytojas

Pirmadienis

 

Antradienis

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

Penktadienis

 

Katedros vedėja

lekt. J. Urbonienė

14. 00-17.00

Doc. G. Klimovienė 10.00-12.00
Lekt. I. Augustaitienė  10.00-11.00
Lekt. R. Barzdžiukienė 13.30-14.30
Lekt. I. Kildienė 9.00-11.00
Lekt. I. Koverienė  13.20-14.20
Asist. L. Abraitienė  8.00-9.00
Lekt. S. Stankevičienė  10.00-12.00
Lekt. A. Urbaitė  9.30-10.30
Lekt. L. Bačiūnaitė-Lužinienė
Asist. E. Malevičius

 

2017/2018 st.m rudens semestro egzaminų grafikas

2018 01 03 10 val. ir 13.30 val. AF II kursas (R. Barzdžiukienė  (2 gr.), I. Koverienė (2 gr.),

J. Urbonienė (2 gr.), L. Abraitienė, I.Kildienė)

2018 01 03 13.30 val. ŽŪIF II kursas ( I. Augustaitienė, L. Abraitienė, I. Kildienė)

2018 01 04 10 val. VŪŽF II kursas (R. Barzdžiukienė, L. Abraitienė, I. Kildienė)

2018 01 04 10 val. MEF II kursas (I. Augustaitienė, I. Koverienė, J. Urbonienė)

 2018 01 04 13.30 val. ŽŪIF I kursas (I. Augustaitienė, I. Kildienė)

2018 01 05 10 val. AF II + MEF II (A. Urbaitė)

2018 01 08 10 val. EVF II kursas (G. Klimovienė, I. Augustaitienė,R. Barzdžiukienė,

L. Abraitienė, I. Kildienė)

2018 01 09 11 val. EVF II KPA užsieniečiai (G. Klimovienė)

 

Fakultetai