Trumpa istorija

Užsienio kalbos (anglų arba vokiečių) buvo dėstomos nuo pat Lietuvos žemės ūkio akademijos įkūrimo – po 4 val. per savaitę pirmo kurso studentams. Nuo 1944 m. rudens pradėta dėstyti rusų kalba, užsienio kalbos tapo neprivalomos, nors ir buvo dėstomos. 1945 m. įsteigta Rusų kalbos katedra. 1946 m. spalio 5 d. įsteigiama Užsienio kalbų katedra. 1949 m. Rusų kalbos katedra prijungta prie Užsienio kalbų katedros. 1951 m. Užsienio kalbų katedra pavadinama Kalbų katedra. 2007 m. Kalbų katedra pavadinama Kalbų centru. 2012 m spalio 1 d. Kalbų centras vėl pavadinamas Kalbų katedra.

Katedros vedėjai:

  • 1946-1949 – doc. P. Navardaitis
  • 1949-1951 – vyr. asist. V. Butkus
  • 1951-1958 – vyr. dėst. V. Stašaitienė
  • 1958-1963 – vyr. dėst. J. Mikėnas
  • 1963-1985 – doc. R. Kelbauskienė
  • 1985-1990 – doc. J. Kazėnas
  • 1990-1993 – vyr. asist. J. Stirbys
  • 1993-2014 – doc. G. Klimovienė
  • Nuo 2014 09 01 – lekt. J. Urbonienė

Siekiant sudaryti palankias sąlygas studentams įgyti šnekamosios ir profesinės kalbos įgūdžių, nuo 1995 m. užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) dėstoma pagal 6-ių mokėjimo lygių sistemą. Studentams, pasiekusiems 6-ąjį mokėjimo lygį ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, Rektorato nutarimu suteikiamas 6-ojo (C1) mokėjimo lygio pažymėjimas, patvirtinantis, kad jie gerai moka užsienio kalbą, ir suteikiantis galimybę lengviau įsidarbinti.
Anglų, vokiečių, prancūzų kaip pirmosios užsienio kalbos EVF, MEF, AF, ŽŪIF, VŪŽF mokoma 4 semestrus.
Antrojo/trečiojo kurso studentai kaip alternatyvą 4 ir 5 semestre renkasi anglų/vokiečių/prancūzų/italų/ispanų/rusų kalbas pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat galima pasirinkti TOEFL ir profesinę komunikaciją anglų/vokiečių/prancūzų kalbomis.
Italų kalba katedroje dėstoma nuo 1997 m., nuo 2003 m. pradėta dėstyti ir ispanų kalbą, nuo 2006 m. – rusų kalbą.