Dabarties charakteristika

Kalbų katedros tikslas

Atsižvelgiant į trečiojo tūkstantmečio realijas siekiama, kad studentai taisyklingai, laisvai ir kūrybiškai bendrautų ne tik gimtąja kalba, bet ir įgytų dviejų užsienio kalbų mokėjimo, kultūrinę kompetenciją bei socialinius įgūdžius, būtinus jų būsimai profesinei karjerai. Tuo tikslu užsienio kalbų pratybose taikomi aktyvūs mokymo metodai, ypatingą dėmesį skiriant komandiniam darbui bei kooperuoto mokymo įvairių formų taikymui. Pratybose siekiama ugdyti studentų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Katedra vykdo mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą, skatina patirties sklaidą bei glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojais.

Anglų kalbą dėsto:

  • lekt. dr. I. Koverienė
  • lekt. I. Augustatienė
  • lekt. I. Kildienė
  • lekt. J. Urbonienė
  • asist. L. Abraitienė

Vokiečių kalbą dėsto:

  • lekt. A. Urbaitė

Specialybės kalbą dėsto:

  • asist. E. Malevičius

Italų kalbą dėsto:

  • asist. E. Malevičius

Rusų kalbą dėsto:

  • asist. E. Malevičius