Tyrimai

 


  • Absolventų nuomonė apie profesijos edukologijos studijų programą (anketa)

  • Darbdavių nuomonė apie profesijos pedagogų poreikį ir jų rengimą (tyrimas baigtas)

  • Apklausos anketa dėl kultūros ir turizmo vadybos specialistų kvalifikacijos ir kompetencijų (tyrimas baigtas)