Papildomosios studijos PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Programos pavadinimas: Profesijos edukologija
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Ugdymo mokslai ir edukologija
Studijų forma ir trukmė: Ištęstinės (1,5 m.)
Programos apimtis kreditais: 60
Galimybė tęsti studijas: magistrantūros studijų programoje Profesijos edukologija.
Karjeros galimybės: Skirta asmenims, norintiems toliau studijuoti magistrantūros studijų programoje Profesijos edukologija. Edukologijos magistro kvalifikacija suteikia teisę dirbti profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (kolegijose, universitetuose), bendro lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, švietimo pagalbos įstaigose taip pat konsultavimo tarnybose ir kt.
Studijuojami dalykai: Pedagogikos pagrindai; Psichologijos pagrindai; Bendroji dėstymo metodika; Šeimos pedagogika; Darbo ir karjeros psichologija; Sociologija; Profesinė komunikacija; Logika; Profesinė etika; kiti pasirenkami specialiojo lavinimo dalykai pagal profesinio bakalauro studijų kryptis.
Priėmimo sąlygos: Studijuoti programą priimami absolventai baigę aukštųjų mokyklų neuniversitetinių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikaciją.
Taikoma lanksti studijų sistema: dalis užsiėmimų vyksta besimokančiųjų gyvenamosiose vietose, taikomos nuotolinio mokymosi metodikos.

image-16