Studentams

 

Profesijos edukologijos studijų programos baigiamojo darbo oponento recenzija

 

Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
I kurso 2 semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2017/2018 s. m. pavasario semestras


Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
II kurso 4 semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2017/2018 s. m. pavasario semestras


Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
III kurso pavasario semestro užsiėmimų grafikas
2017/2018 s. m.


Profesijos edukologijos papildomųjų studijų programos
II semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2017/2018 s. m.


Katedros dėstytojų moksliniai interesai


Metodinių inovacijų praktikos tvarkos aprašas

Studento praktinio mokymo sutartis

Praktikos aplankas_1 priedas

Praktikos aplankas_2priedas


Magistro baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo rekalavimų ir vertinimo tvarka


Psichologijos pagrindai (mokomoji knyga, autorės A. Palujanskienė, D. Jonušienė)


Fakultetai