Studentams

FPPEK dėstytojų budėjimo laikas


Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
I kurso 2 semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2016/2017 s. m. pavasario semestras


Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
II kurso 4 semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2016/2017 s. m. pavasario semestras


Profesijos edukologijos magistrantūros ištęstinių studijų programos
III kurso 6 semestro auditorinių studijų
tvarkaraštis 2016/2017 s. m. pavasario semestras


Profesijos edukologijos papildomųjų studijų programos
2 semestro auditorinių studijų tvarkaraštis
2016/2017 s. m. pavasario semestras


Metodinių inovacijų praktikos reglamentas

Praktikos aplankas_1 priedas

Praktikos aplankas_2priedas


Magistro baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo rekalavimų ir vertinimo tvarka


Psichologijos pagrindai (mokomoji knyga, autorės A. Palujanskienė, D. Jonušienė)


Fakultetai