Profesinio mokymo personalo rengimo sisteminis organizavimas

Projekto pavadinimas

Profesinio mokymo personalo rengimo sisteminis organizavimas

Projekto trukmė

1999-2000

Projekto trumpas aprašymas

Projektas skirtas profesijos pedagogų rengimo Lietuvoje institucijų tinklo sukūrimui, numatant juridinius bei kvalifikacinius parametrus, suderintus su tęstinio mokymosi principais.

Projekto rezultatai ir produktai

  • Profesijos mokytojo/dėstytojo profesijos standartas.
  • Profesijos mokytojo/dėstytojo pirminio ir tęstinio rengimo koncepcija ir politinės rekomendacijos.
  • Profesijos mokytojo/dėstytojo pirminio ir tęstinio pedagoginio rengimo modulinės programos svarbiausi parametrai.
  • Profesijos mokytojo/dėstytojo koncepcijos realizavimo programa.

Projekto koordinatorius

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras

Projekto partneriai

  • DEL, Danija.
  • Eindhoveno PTH, Fontys, Olandija.
  • Hohenheimo universitetas, Vokietija.

Projekto dalyviai

  • Vykdytojas nuo katedros doc. dr. S. Daukilas,
  • Ekspertų grupėje dirbo doc. dr. R. Adamonienė