Profesinio mokymo Lietuvoje perspektyvos

Projekto pavadinimas

Profesinio mokymo Lietuvoje perspektyvos

Projekto trukmė

2001-2002

Projekto tikslas

Parengti profesinio išsilavinimo lygio žemdirbiškų profesijų rengimo standartus (kvalifikacinius reikalavimus)

Projekto koordinatorius

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

Projekto partneriai

  • Deutche Lehransalt für Agrartechnik, Vokietija
  • Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra, LŽŪU