Profesinės karjeros projektavimo ir konsultavimo šiuolaikinės metodikos

Projekto pavadinimas

Profesinės karjeros projektavimo ir konsultavimo šiuolaikinės metodikos

Projekto trukmė

2005-2006

Pareiškėjas

Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra

Projekto tikslas

Tobulinti profesinės karjeros projektavimo dalykinių ir didaktinių naujovių taikymo mokymo bei studijų procesuose gebėjimus, įsisavinti profesinio konsultavimo šiuolaikinius darbo metodus

Projekto rezultatai

  • įgytos žinios apie įvairių šalių profesinį konsultavimą/karjeros projektavimą,
  • patobulinti psichologinio ir pedagoginio konsultavimo įgūdžiai
  • susipažinta su inovatyviomis profesinio konsultavimo ir mokymo metodikomis, profesijos konsultantų rengimo metodinėmis didaktinėmis priemonėmis,
  • susipažinta su universitetinių karjeros centrų darbo ypatumais, karjeros projektavimo naujovėmis.

Projekto partneriai

Asmuo kontaktams

Irma Kačinienė
Tel/faks. (8~37) 75 23 82
El.paštas: irmak@info.lzuu.lt