Novatoriškos suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo metodikos

Projekto pavadinimas

Novatoriškos suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo metodikos

Projekto trukmė

2004-2005

Pareiškėjas

Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra

Projekto tikslas

Suteikti universiteto ir kolegijų dėstytojams inovatyvių suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo metodikų, siekiant prisidėti prie lanksčios, mokymąsi visą gyvenimą laiduojančios sistemos kokybės tobulinimo

Projekto rezultatai

Patobulintos ir įgytos naujos dalykinės žinios ir įgūdžiai:

  • susipažinta su partnerių šalių suaugusiųjų ugdymo organizavimo teorinėmis metodologijomis ir praktinėmis metodikomis; ·
  • įgyta diskusijų moderavimo patirties, motyvacijos, vertinimo, testų sudarymo bei taikymo patirties; ·
  • pagilintos žinios kaip tinkamai organizuoti mokymą/si, parenkant įvairias suaugusiųjų mokymo/si formas ir šaltinius, kaip sudaryti palankią aplinką besimokančiųjų individualiems poreikiams patenkinti; ·
  • pakelta profesinė suaugusiųjų konsultanto kompetencija, patobulintas darbo stilius bendraujant su besimokančiaisiais;
  • patobulinta tarpkultūrinė ir socialinė kompetencijos, pagerintos užsienio kalbos žinios.

Projekto partneriai

Asmuo kontaktams:

Rita Mičiulienė
Tel. nr: (8~37) 75 22 09
Faksas: (8~37) 75 23 82
El.paštas: ritam@info.lzuu.lt