Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose

Projekto pavadinimas

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose

Projekto trukmė

2012 – 2014

Projekto tikslas

Parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą Lietuvos aukštosiose mokyklose

Projekto uždaviniai

 • Parengti 250 akademinio personalo atstovų, galinčių vertinti kandidatų neformaliu būdu įgytus mokymosi pasiekimus;
 • Parengti 80 administracinio personalo atstovų, galinčių konsultuoti kandidatus;
 • Parengti ir išleisti 10 metodikų, reikalingų kompetencijoms vertinti ir pripažinti konkrečiose studijų programose;
 • Parengti ir patvirtinti 10 tvarkos aprašų, reglamentuojančių neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras partnerinėse institucijose;
 • Išbandyti sistemą, įvertinant 100 kandidatų mokymosi pasiekimų, įgytų profesinėje, visuomeninėse ir kt. veiklose.

Projekto koordinatorius

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros ir kompetencijų centras

Projekto partneriai

 • Klaipėdos universitetas
 • Kauno technologijos universitetas
 • Lietuvos sporto universitetas
 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
 • Klaipėdos valstybinė kolegija
 • Šiaulių valstybinė kolegija
 • Viešoji įstaiga Marijampolės kolegija
 • Alytaus kolegija

Projekto dalyviai ASU

 • Prof. dr. Sigitas Daukilas
 • Prof. dr. Aldona Palujanskienė
 • Doc. dr. Rita Mičiulienė
 • Doc. dr. Bronislavas Krikščiūnas
 • Doc. dr. Bernardas Vaznonis
 • Lekt. Albinas Pugevičius
 • Daiva Pugevičienė
 • Daiva Raižytė

Projekto administratorė ASU

Irma Kačinienė