Efektyvus profesinės karjeros projektavimas

Projekto pavadinimas

Efektyvus profesinės karjeros projektavimas

Projekto trukmė

2005-2008

Pareiškėjas

Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra

Projekto tikslas

Parengti ir įgyvendinti Karjeros centro (KC) veiklos tinklinį modelį Lietuvos žemės ūkio universitete, kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų profesinių studijų “Profesijos konsultantas” modulines programas bei jų realizavimui reikalingas šiuolaikines didaktines priemones.

Veiklos

Projekto partneriai

Projekto rezultatai