Bendradarbiavimas

Universitetai

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Filosofijos ir socialinių mokslų katedra.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Teorinės psichologijos katedra.
 • Kauno technologijos universitetas. Distancinio mokymo centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Profesinio rengimo centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Jaunimo karjeros centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Studijų kokybės centras.
 • Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos katedra.

Kolegijos

 • Kolpingo kolegija.
 • Klaipėdos technologijų ir verslo kolegija.
 • Žemaitijos kolegija.

Socialiniai partneriai

 • Lietuvos Geštalto asociacija.
 • Nacionalinė distancinio mokymo asociacija.
 • Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija.
 • Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacija.
 • Kėdainių profesinio rengimo centras.
 • Alantos verslo ir technologijų mokykla.

Valstybės ir savivaldybių institucijos

 • LR  švietimo  ministerijos  Profesinio  ir  tęstinio  mokymo  departamentas.
 • LR  Žemės  ūkio  ministerijos  Darbo  ekonomikos  ir  mokymo  metodikos  tarnyba.
 • LR  Žemės  ūkio  rūmai.
 • Kauno  rajono  savivaldybės  Švietimo.  Kultūros  ir  sporto  skyrius.
 • Kauno  rajono  savivaldybės  gydytoja.
 • A. ir J.  Juškų  etnokultūros  centras.

Nevyriausybinės institucijos ir fondai

 • Lietuvių etninės kultūros draugija.
 • Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno skyrius.
 • ,,Versmės“ leidykla.

Visuomeninės organizacijos

 • Kauno marių regioninis parkas.
 • Druskininkų ,,Girios aido“ muziejus.