Dabartis

Centras vykdo šias pagrindines funkcijas:

  • organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus socialinių ir humanitarinų mokslų srityse;
  • organizuoja ir rengia mokslininkų susirinkimus, konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt.;
  • organizuoja mokslo žinių skleidimą per visuomenės informavimo priemones ir renginius;
  • rengia vadovėlius, monografijas, metodines ir kitas mokymo priemones;
  • rengia ir teikia Instituto profilio disciplinų modulius pirmosios, antrosios pakopų studijoms bei doktorontūrai;
  • dalyvauja bakalaurų, specializuotų profesinių studijų, magistrų ir mokslininkų rengimo bei specialistų, turinčių aukštajį išsilavinimą, tobulinimo procese;
  • nustatyta tvarka siūlo suteikti kvalifikacinius bei mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus;
  • atlieka nuolatinę savo veiklos kvalifikacinę savianalizę ir savikontrolę