Kultūra – Ugdymas – Visuomenė

2015-05-07
978

2007 m. LŽŪU Kaimo kultūros institutas birželio mėnesį 21 – 22 dienomis surengė tarptautinę mokslinę konferenciją ,,Kultūra – Ugdymas – Visuomenė“. Joje dalyvavo Lietuvos bei užsienio šalių universitetų ir mokslinių institutų mokslininkai, pedagogai, doktorantai, magistrantai. Konferencijos dalyvius pasveikino LŽŪU rektorius prof. habil.dr. R. Deltuvas ir palinkėjo prasmingo darbo aptariant studentų  dvasinio ugdymo problemas. Plenariniame posėdyje Lenkijos Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto prof. habil. dr. J.Modrzewski analizavo marginalizacijos ir įsitraukimo  į liberalią demokratinę visuomenę problemas. Lietuvos socialinių tyrimų instituto dr.A. Vosyliūtė apžvelgė kaimo žmonių gyvensenos skirtumus.LŽŪU doc.dr. V.Bartusevičius įtaigiai nagrinėjo asmenybės ir laiko santykį filosofiniu aspektu. Apie šeimos įtaką jaunuolių profesiniam apsisprendimui įdomiai kalbėjo LŽŪU lektorius A.Pugevičius. Mokslinėse sekcijose buvo aptarinėjami socialiniai, politiniai dvasiniai informacinės visuomenės aspektai, analizuojamos socialinio ugdymo prielaidos prasmingam gyvenimui ir šiuolaikinės visuomenės kultūros dimensijos, taip pat kultūros ir kalbos studijos globaliame kontekste, nagrinėjamos studentų kalbų mokymo (si) bei jų kūno kultūros, sporto ir sveikatos problemos. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę dalyvauti turiningame išvažiuojamajame seminare, vykusiame Vilniaus mieste. Kaimo kultūros instituto bendruomenė dėkoja Lietuvos žemės ūkio universitetui, rėmusiam tarptautinę mokslinę konferenciją, o taip pat LŽŪU Leidybos centrui, operatyviai išleidusiam mokslinių straipsnių rinkinį.

Komentuok